Đăng ký trực tiếp

CÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRỰC TIẾP

Bước 1: Truy cập vào website http://agm.itagroup-vn.com/

Bước 2: Nhập thông tin Mã Số Cổ Đông và Password sau đó nhấn vào nút Đăng Nhập

Bước 3: Chọn hình thức đăng ký tham dự trực tiếp

Bước 4: Chụp lại màn hình mã QR code

Mã QR được sử dụng để kiểm tra tư cách cổ đông và tham gia biểu quyết trực tiếp

Last updated