Tham dự trực tuyến

Lưu ý: chỉ dành cho cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến online

Bước 1: Đăng nhập tham dự Truy cập website http://agm.itagroup-vn.com/

Sau khi đăng nhập tham dự thành công, đến thời gian diễn ra sự kiện hệ thống sẽ tự động gửi nút biểu quyết theo từng nghị quyết xuống bên dưới màn hình livestream.

Bước 2: Tham gia biểu quyết Để tham gia biểu quyết người dùng cần phải nhấn vào nút Biểu Quyết Nghị Quyết Thứ ..,

Cửa sổ thông tin nghị quyết sẽ xuất hiện, người dùng đưa ra biểu quyết bằng cách chọn Đồng ý, Không đồng ý hoặc Ý kiến khác, sau đó nhấn vào nút Gửi Biểu Quyết.

Bước 3: Xem kết quả biểu quyết. Sau khi có kết quả biểu quyết, hệ thống sẽ tự động hiển thị nút Xem kết quả biểu quyết nghị quyết thứ .., người dùng nhấn vào nút đó để xem thông tin kết quả biểu quyết.

Sau khi nhấn vào nút Xem Kết Quả Biểu Quyết Nghị Quyết Thứ .. Cửa sổ kết quả biểu quyết sẽ hiển thị

Để tắt cửa sổ thông báo, người dùng nhấn vào chữ x góc trên bên phải màn hình.

Last updated