Đăng ký trực tuyến

CÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRỰC TUYẾN

Bước 1: Truy cập vào website http://agm.itagroup-vn.com/

Bước 2: Nhập thông tin Mã Số Cổ Đông và Mật khẩu sau đó nhấn vào nút Đăng Nhập

Bước 3: Chọn hình thức đăng ký tham dự trực tuyến online

Bước 4: Chụp ảnh xác minh nhận diện khuôn mặt

Sau đó nhấn vào nút hoàn tất để kết thúc.

Last updated